گروه ریاضی منطقه 7

ریاضی

یازده روش برای داشتن یک کلاس با انضباط

1.      تمرکز

2.      بیان خواسته های روشن و واضح

3.      نظارت

4.      نمونه و مدل سازی

5.      برقراری ارتباط غیر کلامی

6.       کنترل محیط کلاس

7.      برخورد های نسبتاَ آرام با دانش آموز

8.      تأدیب مثبت

9.      دستورهای مثبت

10.  بیان دستورهای انسان دوستانه

11.  تربیت مفید و مؤثر

تمرکز

در ابتدای کلاس اجازه دهید دانش آموزان خوش و بش کنند و حرف ها یشان را به همدیگر بزنند و عادت شان دهید در عرض چند دقیقه حرف ها یشان تمام شود ومنتظر شروع کلاس توسط شما باشند ،چند دقیقه سکوت کنید تا توجه آنان جلب شود .سپس درس آن روز را با صدایی آ هسته تر از مواقع معمولی شروع کنید ، لازم به تذکر است  به طور معمول جو کلاسی که معلم صدای آرامی دارد ساکت تر از جو کلاس معلمی است که با صدای بلند صحبت می کند.

بیان خواسته های روشن و واضح

شک و تردید و بی اطلاعی دانش آموزان از برنامه های کلاس باعث می شود که استرس و هیجان افزایش یابد، لذا ابتدا به دانش آموزان بگویید که چه مواردی در کلاس مطرح می شود وبعد از اتمام درس چه فعالیت هایی انجام خواهند داد. حتی می توانید برای آخر کلاس فرصت گفتگو یا رفتن به کتابخانه و ... را اعلام نمایید.

نظارت

زمانی که دانش آموزان در حال انجام تکالیف خود هستند میان آنها قدم بزنید وسعی کنید در حدود 2 دقیقه یک دور کامل درکلاس بزنید و نحوه ی فعالیت دانش آموزان را نظارت نموده و به سؤالات فردی با صدای آرام که حواس دیگران را پرت نکند پاسخ دهید.

نمونه و مدل سازی

از لحاظ فعال بودن ،وقت شناسی ، اشتیاق کاری ،صبر و نظم و ...الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشید اگر می خواهید دانش آموزان با صدای آرام تر به فعالیت های خود بپردازند بهتر است که خود شما نیز وقتی در کلاس قدم می زنید با صدایی آرام صحبت کنید.

برقراری ارتباط غیر کلامی

کوبیدن روی میز با چوب ،کلید ،خودکار ،ایماء و اشاره ،حالات چهره ، علامت های مختلف به وسیله ی دست، برقراری ارتباط غیر لفظی به جای بیان شفاهی منظور خود، در موقعیت های مناسب می تواند در سکوت ، آرامش و نظم کلاس تأثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.

کنترل محیط کلاس

تبدیل محیط کلاس به محیطی گرم : دانش آموزان به محیطی گرم که یکنواخت نبوده علاقه بیشتری نشان می دهند مثلا مکان هایی که دارای عکس های رنگی و جذاب است . دانش آموزان نسبت به علاقه های شخصی معلم حساسند و کنجکاوند که  بعضی از مسائل شخصی معلم را بدانند پس بهتر است که این مسائل  بازگو شود تا بیشتر شمارا بشناسند ، با این روش اغلب مشکل کمتری در تربیت آنها خواهیم داشت.

برخورد های نسبتاَ آرام با دانش آموزان

بعد از یک کار نادرست دانش آموز و قبل از فرستادن وی نزد مدیر و معاون فرصت دهیم تا او از خود دفاع کند و اعتمادش را به دست آوریم . یک معلم خوب به هیچ وجه اجازه نمی دهد که دانش آموز به خاطر بد رفتاریش کانون توجه دیگران قرار گیرد و همواره قبل از وقوع یک مشکل می تواند آنرا حدس بزند و نحوه ی  برخورد او بادانش آموزان خاطی به صورت ناپیدا و غیر محسوس است و مزاحمتی برای دیگر دانش آموزان بوجود نمی آورد.

تأدیب مثبت

دراین روش سنتی که توسط کنتر ارائه شده در واقع معلم رئیس است و هیچ دانش آموزی حق دخالت در امور دیگران را ندارد و یک سلسله قوانین مشخص ،تعیین می شود که نظارت بر اجرای دقیق آنها صورت می گیرد.

دستور های مثبت

یکی ازجزئیات برنامه ی تأدیب مثبت دستورات مشخص است که معلم به یک دانش آموز خطا کار گوشزد می کند. این دستورات باید مشخص و  واضح باشند و انتظارات معلم از دانش آموز باید کاملا روشن گردد از بیان جملاتی مانند من می خواهم که تو، یا من انتظار دارم که تو ، یا من احتیاج دارم که تو... خود داری کنید زیرا با این جملات دانش آموز فکر می کند که به خاطر معلم باید بعضی مقررات را رعایت کند نه اینکه وظیفه خودش به عنوان دانش آموز می باشد.

بیان دستورهای انسان دوستانه

روش TET (روش توماس گوردن)  این روش به سه  بخش تقسیم می شود :

اول شرحی از رفتار دانش آموز تهیه کنید . مثلا وقتی معلم تدریس می کند ودانش آموز حرف می زند .

دوم این که چه رفتارهایی از دانش آموز بر روی معلم اثر می گذارد. مثلا معلم مجبور می شود تدریس را رها کند و....

سوم اینکه اجازه بدهید تا دانش آموز متوجه شود در معلم چه احساسی ایجاد می کند مثلا باعث عصبانی شدن معلم می شود.

سپس احساسات را به صورت انسان دوستانه به دانش آموز مطرح کنید مثلا در مقابل دانش آموزی که با حرف زدن مزاحم تدریس می شود به شکل انسانی بگویید من اصلا متوجه نمی شوم چکار کرده ام که تو بر خلاف بقیه دانش آموزان به معلمت احترام نمی گذاری احیاناَ اگر با تو تند صحبت کردم یا اینکه توجه کافی به تو نداشته ام لطفا به من بگویید تا بدانم.

تربیت مفید و مؤثر

به جای اینکه فهرستی از کارهایی که دانش آموز نباید انجام دهد را تهیه کنید ،می توانید از قوانین موجود در مدرسه و کلاس استفاده کرده و خواسته های خود را به صورت جملات مثبت بیان کرده مثلا به جای گفتن دعوا ممنوع، بگویید اختلاف خود را بصورت عاقلانه حل وفصل کنید.

موضوعات مهم آموزش ریاضی

v    یادگیری

v    تدریس

v    برنامه ی درسی

ارزشیابی

نقش معلم یا آموزش گر ریاضی

آموزش گر ریاضی مسیر فکر کردن را به دانش آموز،آموزش می دهد.

هدف یک آموزش گر ریاضی این است که از دید گاه ذهنی و احساسی، تجربه ی یادگیری ریاضی دانش آموز را بهبود بخشد ، یا در جستجوی ناتوانی دانش آموزان در یادگیری ریاضی باشد.

هدف کلی از آموزش عمومی چیست؟

هدف کلی ، آماده کردن دانش آموز برای یاد گیری مادام العمر و توانایی کسب سواد علمی فن آورانه برای زندگی در جامعه ی آینده در مقام یک شهروند است.

اهداف آموزش ریاضی در دوره ی راهنمایی

v    کسب دانش های ضروری

دانش های ضروری مفاهیم پایه هستند ، و با تغییر شرایط همچنان ثابت مانده ، اما فنون دست یابی به آنها ممکن است تغییر کند.

v    کسب مهارت های ضروری

مهارت های ضروری در واقع راه های یاد گیری ریاضی هستند مانند حل مسأله ، استدلال ، کشف ، فرضیه سازی و نظریه پردازی و استفاده از ابزار و فن آوری.

v    کسب نگرش های ضروری

نگرش های ضروری یعنی کسب دانش ها و پرورش مهارت های لازم برای رسیدن به آن. مانند تمایل به همکاری گروهی.

انواع ارزشیابی

v    ارزشیابی مستمر

v    ارزشیابی پایانی

در ارزشیابی مستمر برای:

v    فعالیت های کلاسی                              5نمره

v    تکالیف درسی                          5نمره

v    فعالیت های خارج از کلاس                  6نمره

v    آزمون های کلاسی                               4نمره

   منظور می شود.

مقایسه ی ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی

ارزشیابی مستمر

ارزشیابی پایانی

فرآیند مدار است.(در جریان آموزش است.)

به نتیجه توجه دارد.

چگونه یاد گرفتن را می آموزد.

چه یاد گرفتن را آزمایش می کند.

اصلاح پذیر است .(عیب یابی می شود.)

اصلاح ناپذیر است.(قطعی است .)

غیر قضاوتی است .

قضاوتی است.(قبول – مردود)

سوالات اختصاصی است .

سوالات دیکته شده و کلیشه ای – اداری است.

به تجربه ی ویژه نظر دارد .

کل نگر است.

هدف گرا است .(هدف آموزش را می پوشاند.)

حجم گرا است.

فرصت جبران وجود دارد.

فرصت جبران وجود ندارد.

 

بنابراین ارزشیابی مستمر ، مهم تر از ارزشیابی پایانی است.

اهداف کلان ریاضی مدرسه ای

v    ارج نهادن به تفکر ریاضی به عنوان بخشی زیر بنایی از دانش بشری ، حقیقت عالم و به عنوان وسیله ای جهت رسیدن به حقایق الهی

v    تقویت روحیه ی تحقیق و بررسی ، تعقل و تفکر ، نقادی و نقد پذیری، ابتکار و خلاقیت کار آفرینی.

v    رشد و توسعه ی توانایی های انتزاع و تعمیم.

v    رشد و توسعه ی مهارت های تفکر.

v    ایجاد نظم فکری ، منطقی و رفتاری

v    کسب دانش زبان و مهارت های لازم ریاضی برای توسعه ریاضی و به کارگیری آن در زمینه های مختلف

اهداف کلان ریاضی مدرسه ای

v    توانمند شدن در استفاده از فن آوری برای توسعه دانش و فرآیند ها و به کارگیری آن.

v    ایجاد رویکرد مسأله در مواجهه با مسائل روزمره ی زندگی.

v    آشنایی با تاریخ ریاضی و کارکرد های زیبا شناختی ریاضی در هنر با تأکیدبر فرهنگ اسلامی ایرانی.

v    رشد روحیه صبر ، استقامت ، پشتکار و مشارکت در حل مسأله .

اعجاز اعداد در قرآن

علم نومرولوژی بر پایه ی منطق ریاضی و استدلال بنا شده است.بنابراین نمی تواند بر پایه ی احساسات بشری عیان گردد.لذا این علم در راستای سیستم اعدادی اعجاز آمیز قرآن مدلل می داردکه قرآن مجید بدون شک ساخته و پرداخته ی فکر بشر نمی تواند باشد.چرا که نظم بی نظیر اعداد در جای جای آن ساری و جاری و آشکار است.چنین نظمی بر نظم خلقت هستی اشارت دارد که به پاره ای از این معجزات اعدادی قرآن کریم اشاره می شود.

تقویم

خداوند ناظم به طور آشکار نظم موجود در تقویم را بیان فرموده است.بدین صورت که کلمه ی « یوم » به معنی روز به تعداد روز های سال شمسی 365 بار در قرآن تکرار گردیده است. این در حالی است که کلمه ی «شهر » به معنی ماه نیز به تعداد 12 بار مطابق با ماه های سال نازل گشته است.کلمه ی «ساعه » نیز در مجموع 48 بار آمده که بر مبنای روزی 8 ساعت کار و تعطیلی یک روز در هفته است .

سجده های یومیه

همان طور که در دین مبین اسلام بر مسلمان سفارش گردیده، در طی 17 رکعت نمازهای یومیه مجموعاَ 34 بار به سوی آستان درگاه حق تعالی سجده صورت می پذیرد.خداوند در کتاب آسمانی خود بر این مهم صحه گذارده و کلمه ی «سجده » و مشتقات آن را مجموعأ 34 بار نازل نموده است !

فریضه ی حج

سوره ی حج سوره ی 22 قرآن است. حال آن که شهر مکه که قلب این فریضه ی الهی است روی عرض جغرافیایی 22 قرار دارد.کلمه ی حج در قرآن 11 بار آمده است. از آن جایی که حج دارای 2 حرف است ، بنابراین مجموعاَ 22 حرف را تشکیل داده است!

نسبت خشکی و دریا

واژه ی « برّ» به معنی خشکی 12 بار در قرآن آمده و این نسبت سطح خشکی و سطح آب زمین است!

دنیا و آخرت

در قرآن کلمه ی «دنیا » و « آخرت » هر کدام به یک میزان و به تعداد 115 بار نازل گشته است.

ملائکه و شیطان

کلمه ی «شیطان » و « ملائکه » هر کدام 68 بار در قرآن تکرار گردیده اند!

خورشید ونور

در قرآن کریم واژه ی «نور» 33 بار تکرار گردیده و کلمه ی«شمس » نیز 33 بار آمده است. حال جمع هر دوی آن ها معادل ارزش عددی لفظ جلاله ال.. بر اسا س دایره ابجد یعنی 66 خواهد بود.

حجت خدا

نام های مبارک چهارده معصوم تنها 7 نام می باشند و 7 نام دیگر تکراری هستند.ائمه ای که به عنوان حجت خداوند بر زمین شناخته شده اند. حضرت علی(ع ) فرموده اند : « زمین از کسی که حجت خداست خالی نمی ماند» در صحت این کلام، در قرآن کریم نام «حجت » به تعداد این 7 نام مقدس 7 بار آمده است !

انجیل و حواریون

همان طور که می دانید حواریون عیسی مسیح (ع) مجموعاَ 12 نفر بودند و هر کدام در جمع آوری انجیل نقش داشته اند. حال آن که نام کتاب آسمانی « انجیل » به تعداد این حواریون یعنی 12 بار در قرآن کریم آمده است !

در گذشته و اکنون بسیاری از مسلمانان تنها از روی باورهای محکم دینی ، اصالت و صحت آیات قرآن را ، بدون علم واقعی به آن قبول می کردند. اما امروزه با پیدا شدن این معجزات ریاضی وعددی که عالی ترین و قابل قبول ترین راه منطقی برای اثبات و نفی هر موضوع علمی است ،الهی بودن قرآن را به اثبات منطقی باور می کنند.پیامبر اکرم (ص) در مدت 23 سال با آن همه مصائب و سختی ها ، سخنانی را آورد که نه تنها مضامین آن ها حساب شده و از نظر لفظ ومعنی و محتوا در عالی ترین صورت ممکن است ، بلکه از نسبت ریاضی و عددی حروف چنان دقیق وحساب شده است که نسبت هر یک از کلمات و آیات و سوره های آن یک نسبت دقیق ریاضی محسوب می شود.

شایسته است که با نگاهی ژرف تر بر اساس علم نومرو لوژی (علم اعداد) بر نظم موجود در این کتاب آسمانی و به طور کلی بر عالم هستی نظر نمائیم .

 

 

 


برچسب‌ها: یازده روش برای داشتن یک کلاس با انضباط
نوشته شده در دوشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۰ساعت 16:38 توسط فرح سادات نقیبی|


آخرين مطالب
» طراحی سوالات استاندارد 92
» گزارش اولین جلسه ی سرگروه های ریاضی شهر تهران
» گزارش اولین کارگاه آموزشی دبیران ریاضی متوسطه (1) منطقه 7
» طرح درس سالانه ریاضی اول متوسطه دوره اول
» تکمیلی رسم شکل
» راهبردها
» مروری بر راهبرد های حل مساله ریاضی اول متوسطه(دوره ی اول)
» اول متوسطه( دوره ی اول)
» تبریک سال تحصیلی
» شورای دیبران ریاضی اردی بهشت 1392
Design By : Pars Skin